HLO Simulation

Kommunikation, simulation og refuel

Virtual Lab ApS har udviklet PCS "Personal Computer Simulations", hvor det er muligt at træne "refueling" af HLO (Helicopter landing officer), radiokommunikation og håndtegn.

HLO Communications gør det muligt at træne kommunikationsprocedurer. HLO Simulation er en intuitiv måde at træne de håndtegn på, der er involveret i at vejlede en helikopter. HLO Tank gør det muligt at træne en procedure i tankningen af en helikopter - konsekvenserne vises visuelt, hvis proceduren ikke følges korrekt.

For at forbede kompetencerne kan træningen gentages.

Det første PCS (Personal Computer Simulation) som benytter Kinect
Virtual Lab, som stræber efter at være på forkant med den teknologiske udvikling, udnyttede Kinecten for første gang i et PCS, for på den måde at omdanne deltagernes bevægelser til handlinger i programmet.

Det forekom næsten selvforklarende at bruge denne teknologi til HLO simulation, da det giver et hidtil uset niveau af realisme.

HLO Simulation
Vælg sprog