Viking

Viking Life-Saving Equipment

Med dette materiale kan Viking udsætte deres udstyr til enhver tænkelig situation og forberede deres ansatte til at reagere korrekt uanset hændelsen.

Da der på ingen måde kan indgåes kompromisser i forhold til detaljeringsniveauet og realismen omkring redningsudstyr, har Viking Life-Saving Equipment bestilt Virtual Lab til at udvikle en række 3D animationer til at visualisere demonstreringen af redningsudstyret. Disse animationer indeholder undervisningsmateriale og demonstrationer samt sammensatte interaktive simulationer.

Viking
Vælg sprog